Analysera resultaten

I detta steg ska du helt enkelt ta det du tagit reda på och lärt känna om personen i fråga och jämföra det med din sorterade frågelista. Om personen p

Den planerade metoden

Här följer ett antal frågor som man kan försöka luska ut eller fråga rakt av när man letar efter en lämplig partner. Dessa är omformulerade varianter