Posted in Vem söker du?

Den planerade metoden

Den planerade metoden Posted on 13th January 2020

Här följer ett antal frågor som man kan försöka luska ut eller fråga rakt av när man letar efter en lämplig partner. Dessa är omformulerade varianter av de frågor du ställde till dig själv då du åkte iväg och lärde känna dig själv. Precis som innan kan du givetvis kan du fylla på med egna frågor och stryka sådana som ej är relevanta för dig.

Fysiska attribut

 • Är personen av lämplig ålder?
 • Har personen ett vänligt ansikte?
 • Har personen ett vackert ansikte?
 • Har personen snälla ögon?
 • Har personen en välformad kropp?
 • Har personen några sjukdomar?
 • Hur förhåller sig personen i så fall till dessa?

Personliga egenskaper

 • Är personen intelligent?
 • Är personen trevlig?
 • Är personen rolig?
 • Är personen förtroendeingivande?
 • Är personen ärlig?
 • Är personen målmedveten?
 • Är personen tålmodig?
 • Är personen vältalig?
 • Är personen uthållig?
 • Är personen “vaken” och “med” i samtalet?
 • Är denna person en alfahona eller alfahanne?
 • Är denna person en arbetsnarkoman?
 • Är detta i så fall åtråvärt?
 • Vilka problem har personen?
 • Hur förhåller sig personen till dessa problem?
 • Jobbar personen aktivt med dessa problem?

Värderingar

 • Vilka politiska åsikter har personen?
 • Röstade personen i det senaste valet?
 • Vilka religiösa eller spirituella uppfattningar har personen?

Relationer och socialt liv

 • Verkar personen ha många vänner?
 • Verkar personen ha många nära vänner?
 • Verkar personen ha många bekanta?
 • Verkar personen ha/haft långvariga relationer, både romantiska och vänskapliga?
 • Slutade personens förra romantiska relation på ett bra sätt?
 • Är personen fortfarande på vänlig fot med sin eller sina före detta?
 • Om inte, hur förklarar personen varför?

Intressen

 • Har personen rest mycket?
 • Har personen läst mycket?
 • Är personen sportig?
 • Vilka är personens hobbies och fritidsintressen?

Levnadshistoria

 • Vilken eller vilka skolor har denna person studerat på?
 • Är dessa skolor tillräckligt bra?
 • Vilka jobb har personen haft?
 • Är dessa tillräckligt bra?
 • Vad arbetar denna person med?
 • Vilken befattning har denna person på sitt jobb?
 • Hur mycket ansvar innefattar denna befattning?

Släkt och familj

 • Vad arbetar personens syskon med?
 • Är de ambitiösa?
 • Är de framgångsrika?
 • Vad arbetar personens föräldrar med?
 • Är de framgångsrika?
 • Vad arbetade personens mor- och farföräldrar med?
 • Var de framgångsrika?`
 • Kommer personen från en anrik släkt?
 • Hur mycket vet personen om sin släkts historia?
 • Hur långt tillbaka sträcker sig släktens historia?
 • Kommer personen från en rik familj?
 • Exakt hur rik (eller ej) är personens familj?
 • Finns det en historia av negativ art (exempelvis kriminalitet, somatisk sjukdom, mental sjukdom, lathet, brist på ambition) i personens familj och/eller släkt?
 • Hur förhåller sig personen till denna historia?
 • Har personen god kontakt med sin familj?
 • Har personen god kontakt med sin släkt?

Mål

 • Vilka planer har personen inför framtiden?
 • Var vill personen bo?
 • Hur vill personen bo?
 • Var ser personen sig själv om 5 år?
 • Var ser personen sig själv om 10 år?
 • Var ser personen sig själv om 30 år?
 • När vill personen gå i pension?

magnetism